Kakve signale emituje biotenzor?

Kad ga držite u ruci (o načinu rada vidi ovde-klikni) prsten na vrhu biotenzora (antene) može da se kreće na osam načina:

1. Gore-dole

2. Levo-desno

3. Kružno, u smeru kazaljke na satu

4. Kružno, suprotno od smera kazaljke na satu

5. Elipsasto, u smeru kazaljke na satu

6. Elipsasto, suprotno od smera kazaljke na satu

7. Ukoso – na desno

8. Ukoso – na levo

Imajte u vidu da nijedno od ovih kretanja nije apsolutno idealno… elipse mogu biti u bezbroj varijanti, kružna kretanja mogu imati različite prečnike a amplituda i brzina kretanja prstena takođe mogu varirati. Svaki radiestezista iz ovih signala ( i njihovih varijacija) “čita” signale koje dobija. Kao i kod mnogih drugih stvari u životu, i ovde je presudno iskustvo.