Kako se koristi biotenzor?

Biotenzor

Kako se radi sa biotenzorom? Slično kao i sa viskom, samo je položaj ruke drugačiji. Evo najjednostavnijeg uputstva (čak i za one koji nikada nisu radili sa viskom):

1. Sedite (možete i da stojite ako vam više odgovara) i uzmite biotenzor u ruku. Ako ste levak, držite ga u levoj ruci. Za dešnjake – zna se, u desnoj ruci…

2. Posmatrajte biotenzor tridesetak sekundi, on će mirovati (možda će malo podrhtavati), a onda glasno postavite pitanje, gledajući u biotenzor: „Da li se ja zovem, pa navedite svoje ime?“

Biotenzor će posle nekoliko sekundi početi da se kreće.

Pravilno držanje biotenzora
Pravilno držanje biotenzora

Ovde moramo da objasnimo – moguće kretanje prstena na vrhu biotenzora je: kružno u smeru kazaljke na satu, kružno u suprotnom smeru, pravolinijsko gore-dole, i po horizontali levo-desno. Moguće je i hibridno kretanje – eliptično, ali je to kretanje obično prelazno – u neki drugi oblik.

3. Zapamtite kako se biotenzor kretao na pomen vašeg imena. Sada ga pitajte: „pokaži mi kako kažeš – DA.“ I biotenzor (prsten na vrhu) će početi da osciluje na potpuno isti način kao i kada se izjasnio o vašem imenu. Ustanovili ste prvi odgovor biotenzora – DA! U najvećem broju slučajeva je to kretanje gore-dole, ali u vašem slučaju to ne mora da bude tako. Zapamtite, nema pogrešnih odgovora, jer su oni – individualni.

4. Sada možete postaviti pitanje: „Pokaži mi kako kažeš NE.“ Biotenzor će oscilovati na neki drugi način, suprotno od onoga kad ste mu postavili pitanje za potvrdan odgovor. Zapamtite i ovaj pokret vašeg instrumenta – sada znate osnovne odgovore – „da“ i „ne“.

5. Zatražite i odgovor na pitanje kako biotenzor „kaže“ – NE ZNAM. I za početak vam nije potrebno ništa više.

Otkrivanje štetnih zračenja i još mnogo toga

Sada je sve na vama. Morate da postavljate što više pitanja i da svakoga dana radite sa biotenzorom. On mora postati prirodni produžetak vaše ruke o kome ne razmišljate dok se koncentrišete na postavljeno pitanje. Takođe, tri odgovora („da“, „ne“ i „ne znam“) moraju postati deo vaše ličnosti. Ne smete ni za trenutak da se dvoumite i prisećate šte koji pokret znači. To mora preći u automatiku, a do toga možete doći samo vežbom. Po mojem iskustvu i onome što su mi ispričali drugi radiestezisti, potrebno je petnaestak sati rada da bi sve prešlo u automatsko delovanje. Naravno, i ovo je individualno. Nekome će biti dosta i tri sata, a neko neće biti sto posto siguran ni posle dvadesetak radnih sati. Rešenje za ove poslednje je – radite još, vežbajte svakodnevno i postići ćete uspeh. Naravno, ne sumnjajte u rezultat svog napora; sumnja ne dovodi do rezultata.

Kad uvežbate osnovne odgovore biotenzora, možete preći na komplikovanije zadatke. Recimo da želite da proverite mesto na kome provodite mnogo vremena, kod kuće ili na poslu.

Pretpostavimo da biotenzor držite u desnoj ruci. Levi dlan isturite malo napred i postavite pitanje: „Da li na ovom mestu ima štetnih zračenja po mene?“ Sačekajte malo da vibrirajući prsten zauzme svoju stalnu putanju i očitajte rezultat. Biotenzor će vam odgovoriti sa „da“ ili sa „ne“. Ukoliko ustanovite da postoji neko štetno zračenje, recimo na mestu na kojem spavate, obiđite celu sobu i na isti način ustanovite da li postoje mesta na kojima nema štetnih zračenja. Preporuku već naslućujete, pomerite krevet na najbezbednije mesto. Postoje još neki načini za izbegavanje štetnih zračenja, kao što je njihova neutralizacija, ali o tome ću govoriti neki drugi put.

Možete da izvedete i eksperimet na sledeći način. Svi znamo da su električni uređaji nužno zlo, slatki mali otrovi bez kojih nije moguće zamisliti život u 21. veku. Po merenjima, radiestezijskim i fizičkim, najveći izvori elektromagnetnih talasa u domaćinstvu su televizor i frižider. Za vas koji učite da rukujete biotenzorom, ovo je odličan podatak i prilika za vežbu.

Priđite televizoru (ili frižideru); približite dlan ruke u kojoj ne držite biotenzor na nekoliko centimetara od aparata. Posmatrajte biotenzor koji vam je u drugoj ruci. Vrlo brzo će praviti pokrete i imaćete utisak da će da vam se otme iz ruke koliko su jaki signali koje prima. Tako ćete i sebe „baždariti“ za detekciju elektromagnetnih talasa.