Šta je biotenzor?

Šta je biotenzor? Ako ga nikada niste videli, već prvi pogled na njega ukazaće vam da je u pitanju interesantan instrument. Iskusni radiestezisti znaju da je biotenzor instrument velike osetljivosti sa kojim možete uraditi sve kao i sa viskom ili rašljama… samo možda još bolje i preciznije.

Rukohvat biotenzora

Biotenzor se sastoji od ručice (rukohvata), elastične žice i tega u obliku prstena. Prsten je tu da, pod silom zemljine teže, drži elastičnu žicu pod opterećenjem. Najcenjeniji su biotenzori napravljeni od “toplih metala” – bakra, mesinga… Ručka može biti i od drveta, ali ne svakog (nije svako drvo dobar provodnik radiestezijskog signala). Mnogi radiestezisti izbegavaju biotenzore čiji su drška i prsten napravljeni od gvožđa (“hladni metal”).

Veličina klasičnog biotenzora varira (stvar afiniteta pojedinih radiestezista), ali se smatra idealnim ako je vibrirajući deo (od početka ručice do sredine prstena) oko 33 centimetra.