Radiestezijski grafikoni

Kada postavljate pitanja, pratite kretanja vašeg viska i notirajte odgovore… Za brži i udobnji rad postoje pomoćna sredstva koja se zovu – radiestezijski grafikoni. Možete ih sami nacrtati na papiru, a možete da kupite i već gotove grafikone.

Prednost korišćenja grafikona je u brzini i preciznosti dobijanja informacija. Ako, recimo, ispitujete energetski potencijal nekog predmeta ili osobe – koristićete grafikon sa skalom od 0 do 100, na kojem su obeležena polja potencijala – nizak, srednji i visok. Stavite visak iznad grafikona i pitajte ga da vam svojim kretanjem pokaže koliki je potencijal nekog predmeta. Iznad tog predmeta možete držati drugu ruku, a možete koristiti i njegovu fotografiju (predmeta ili ličnosti koju ispitujete). Visak će početi da se kreće, ispočetka može praviti kružne ili nepravilne linije, ali će vrlo brzo početi da se kreće ka polju i oznaci procenta na grafikonu. Kao kazaljka koja u vašem automobilu pokazuje brzinu kojom se krećete…

Postoje razni grafikoni. Na nekim su ispisani tipovi i intenziteti zračenja – štetna, neutralna i korisna…